Back to top

Rezerwat przyrody Ptasi Raj w Górkach Wschodnich

Rezerwat przyrody "Ptasi Raj" o powierzchni 188 ha, znajduje się w północno-zachodniej części Wyspy Sobieszewskiej. Został założony w 1959 roku. W skład jego wchodzą 2 przymorskie jeziora (jez. Karaś i jez. Ptasi Raj). Jeziora otacza szeroki pas trzcin, a dawne nadmorskie łąki porastają nasadzenia olchy. 

Większe jezioro Ptasi Raj od morza oddziela Mierzeja Messyńska, a od Wisły Śmiałej malownicza, XIX-wieczna kamienna grobla. Głównym celem ochrony jest zachowanie kompleksu przybrzeżnych jezior, bagien i wydm, jako miejsca odpoczynku ptaków przelotnych.

W rezerwacie występuje ponad 320 gatunków roślin. Na liście występujących tu ptaków znajduje się ponad 200 gatunków, z czego 45 tu gniazduje. Do najciekawszych gatunków lęgowych należą: rybitwa białoczelna, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, bąk, kropiatka, zielonka, wąsatka i podróżniczek. Sporadycznie gniazduje tu ohar, edredon i ostrygojad. W okresie pozalęgowym najwięcej ptaków przebywa na otwartym lustrze wody. Są wśród nich stada kaczek, gęsi (do 20.000 osobników), łabędzi, łysek i mew. Na terenie rezerwatu można rzadko spotkać foki.

W lipcu 2004 r. w rezerwacie została otwarta ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna z całym szeregiem tablic informacyjnych na temat różnych elementów przyrodniczych oraz dwoma wieżami obserwacyjnymi. Z wież rozpościera się piękny widok na jeziora w rezerwacie.

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w rezerwacie Ptasi Raj oznaczona jest pomarańczowym symbolem kaczki
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w rezerwacie Ptasi Raj oznaczona jest pomarańczowym symbolem kaczki

Kamienna grobla w rezerwacie - stan faktyczny dotyczący ruchu pieszego po grobli. Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska grobla została zamknięta dla pieszych na praktycznie całej swojej długości. Możliwe jest wejście na początkowy fragment grobli, lecz dalsze przejście jest niemożliwe. Zastosowana fizyczna przeszkoda, uniemożliwiająca spacerowanie po grobli, ma na celu ochronę ptaków, a zwłaszcza przywrócenia jej pierwotnej funkcji, czyli miejsca odpoczynku piskląt ptaków wodnych.

Wstęp do rezerwatu "Ptasi Raj", dojazd i inne informacje praktyczne

1. Rezerwat to fragment lasu. Nie obowiązują zatem żadne bilety wstępu, ani nie są wymagane żadne zapisy.
2. Do rezerwatu można wejść o dowolnej porze dnia i roku, najlepiej od strony pętli autobusowej na końcu ul. Nadwiślańskiej w Górkach Wschodnich. Znajduje się tutaj nieduży parking (na ok. 60 samochodów).
3. Przejście całej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wyznaczonej w rezerwacie (z wejściem na 2 wieże obserwacyjne) zajmuje ok. 4 godziny. Możliwe jest skrócenie przejścia do 2 godzin, lecz wtedy przebieg ścieżki nie obejmuje wież obserwacyjnych i powrót odbywa się tą samą trasą co dojście do plaży.
4. Obserwacje ptaków są możliwe o każdej porze roku, lecz nie należy oczekiwać spektakularnych widoków. Warto zabrać ze sobą lunetę lub lornetkę - inaczej obserwacje będą bardzo ograniczone! Najlepszym okresem na obserwacje są miesiące migracji ptaków, czyli: marzec - maj oraz październik - listopad.
5. W rezerwacie nie ma żadnych punktów gastronomicznych. Jedynym lokalem w sąsiedztwie rezerwatu jest Bar Przystań "Ptasi Raj", który znajduje się przy wejściu do rezerwatu opisanym w punkcie 2.
6. W miesiącach letnich w rezerwacie mogą być komary! Warto zatem zabrać ze sobą odpowiedni środek przeciwko tym insektom.
7. W słoneczne weekendy występują problemy z parkowaniem przy rezerwacie na końcu ul. Nadwiślańskiej w Górkach Wschodnich. Należy zatem liczyć się z koniecznością wybrania innego miejsca na pozostawienie samochodu.