Back to top

Port Świbno

Port rybacki w Świbnie to aktualnie zwykły basen portowy bez infrastruktury towarzyszącej, który lata swojej świetności ma dawno za sobą. Przestał być również portem dla rybaków, których w Świbnie już praktycznie nie ma. Teren użytkowany kiedyś przez Rybacką Spółdzielnię Rybołówstwa Morskiego "Wyzwolenie" został w 2007 roku sprzedany prywatnemu właścicielowi, który do dziś nie podjął żadnych działań zmierzających do odbudowy funkcji portowych lub też zmiany przeznaczenia. Nie należy zatem spodziewać się w Świbnie niczego innego jak tylko betonowych kei portowych (można bez problemu zacumować). Nie ma toalety, przyłącza prądu ani nie można pobrać wody. Port w Świbnie to jedynie zaciszne miejsce na postój z możliwością zwiedzania pobliskiej placówki ratowników SAR-u.

W związku z tym, że misją portalu Wyspa.pl jest nie tylko dostarczanie aktualnych informacji o Wyspie Sobieszewskiej, ale także pięlegnowanie historii tego terenu, poniżej zamieszczamy dawny opis portu w Świbnie autorstwa Jerzego Kulińskiego. Opis ten przedstawia stan portu rybackiego obowiązujący do końca lat 90-tych XX w.:

Port w Świbnie to spory bo mierzący 160 na 90 metrów basen z dwoma nabrzeżami (północne i zachodnie), wyciągiem szynowym i nabrzeżową stacją paliw (olej napędowy). Nabrzeża wyposażone są w odbijacze z opon samochodowych, mają nawierzchnię betonową, oświetlone są latarniami rtęciowymi. Nabrzeże wschodnie (skarpowe) posiada 3 pomosty między dalbami cumowniczo - odbojowymi. Natomiast nabrzeże południowe nie zostało w ogóle zagospodarowane.

Głębokości w basenie portowym wahają się od 2 do 3 metrów, przy nabrzeżach - średnio 2,5 metra.

Głównym użytkownikiem portu jest Rybacka Spółdzielnia Rybołówstwa Morskiego "Wyzwolenie". Północno - zachodni kąt basenu i przyległy teren użytkuje IMiGW. W narożniku portu zainstalowane są telelimigraf (przyrząd, który odczytuje aktualny stan wody i umieszcza jego zapis na papierowym wykresie) oraz wodowskaz (pokazuje aktualny stan wody). Jest tam też umieszczony "Znak Wielkiej Wody", która wystąpiła w Świbnie 16.03.1956 r. Była to wysoka woda spowodowana zatorem lodowym na ujściu Wisły.

Brzegowa Stacja Ratownicza ŚWIBNO mieści się na wschodnim skraju nabrzeża północnego. Obok, na słupie, na wysokości 7,5 m npw zainstalowane jest ostrzegawcze światło niebieskie, sygnalizujące położenie wejścia do basenu. Na zapleczu północno - zachodniego naroża basenu usytuowany jest duży i wysoki budynek magazynu ryb i wędzarni, gdzie w godzinach pracy (tylko) można zaopatrzyć się w wodę pitną.

Plan portu z 2006 roku:

Plan portu w Świbnie autorstwa Jerzego Kulińskiego
Plan portu pochodzi z serwisu: www.kulinski.navsim.pl

Więcej o porcie Świbno na stronie Pomorskiego Szlaku Żeglarskiego