Back to top

Lokalna Organizacja Turystyczna Wyspa Sobieszewska

Lokalna Organizacja Turystyczna "Wyspa Sobieszewska" to najmłodsze stowarzyszenie działające na terenie wyspy. Powstało 13.06.2014 roku jako inicjatywa hotelarzy z Wyspy Sobieszewskiej, którzy zdecydowali się działać wspólnie na rzecz promocji i rozwoju turystycznego tego fragmentu Gdańska. Zrzesza wyłącznie przedstawicieli lokalnej branży turystycznej i hotelarskiej.

Celem działania organizacji jest:
1. Promocja Wyspy Sobieszewskiej.
2. Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej Wyspy Sobieszewskiej.
3. Wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju województwa pomorskiego.
4. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Wyspy Sobieszewskiej.
5. Koordynacja działań oraz inicjowanie przedsięwzięć w zakresie turystyki, a w szczególności podnoszenie jej jakości oraz planowanie i realizowanie imprez turystycznych.
6. Stwarzanie warunków do powstania i promowania produktów turystycznych.
7. Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej.
8. Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi turystyki.

W skład obecnego Zarządu LOT Wyspa Sobieszewska wchodzą 4 osoby:
- Krzysztof Podkówka (Hotel Orle) - Prezes Zarządu
- Danuta Jarzyńska (Apartamenty Na Pogodnej) - Wiceprezes Zarządu
- Ewa Niechoćko (Hotel Orle) - Członek Zarządu / Skarbnik
- Bartosz Grabowski (Pensjonat Stara Wędzarnia) - Członek Zarządu

Siedziba organizacji:
Lokalna Organizacja Turystyczna "Wyspa Sobieszewska"
ul. Turystyczna 3, 80-680 Gdańsk Sobieszewo
tel. (58) 308 07 91, e-mail: 
strona www LOT: www.facebook.pl/LOTSobieszewo

LOT "Wyspa Sobieszewska" wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000513497.