Back to top

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska jest jednostką pomocniczą Miasta Gdańska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Gdańska. Działa w imieniu i na rzecz mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej. W praktyce jest ciałem opiniotwórczym dla działań i decyzji podejmowanych przez Radę Miasta oraz wszystkie instytucje miejskie typu Biuro Rozwoju Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni, Zarząd Transportu Miejskiego i in.

Skład Rady Dzielnicy w kadencji 2015 - 2018 (wybranej w wyborach 22.03.2015 r.):
1. Mariola Ciechańska
2. Marek Cierpioł
3. Maciej Damięcki
4. Adam Dąbrowski
5. Marek Gołaszewski
6. Maciej Grygiel
7. Przemysław Korzeniowski
8. Tadeusz Michalski - Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
9. Ryszard Nowak - Przewodniczący Rady Dzielnicy
10. Agnieszka Schachta
11. Władysław Sidorko - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
12. Dariusz Tymiński
13. Krzysztof Wąsowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
14. Barbara Wietrzyńska
15. Marcin Wojnecki

Budynek Rady Dzielnicy w Sobieszewie
Budynek Rady Dzielnicy w Sobieszewie

Siedziba Rady:
Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska
​ul. Turystyczna 3, 80-680 Gdańsk (I piętro)
tel./fax (58) 3080008 (w godzinach dyżurów)
kom. 505 226445, e-mail: wyspa@radadzielnicy.gdansk.pl
strona www rady: www.radawyspy.pl
rada na stronie www Urzędu Miasta: bip.gdansk.pl/jednostki-pomocnicze/Rada-Dzielnicy-Wyspa-SobieszewskaOkreg-wyborczy-nr-1,a,39697