KONTAKT
Turystyka - Noclegi Turystyka - Gastronomia Turystyka - Atrakcje turystyczne Wyspa Sobieszewska - Mapa wyspy Polecamy - Galeria zdjęć Wyspa Sobieszewska - Komunikacja
Artykuły z działu
REKLAMA
Dzieje Wyspy Sobieszewskiej - cz. 2

Po pierwszej wojnie światowej premier brytyjski Lloyd George zaproponował stworzenie z Gdańska i najbliższych okolic wolnego miasta. Było to zgodne z polityką brytyjską umiędzynarodowienia ujść większych rzek i uzyskiwanie koncesji w ważniejszych portach handlowych. W podpisanym w Wersalu w czerwcu 1919 roku traktacie pokojowym z Niemcami artykuły 100 - 108 dotyczyły Gdańska. Zostało powołane Wolne Miasto Gdańsk i w zarysie określone jego granice.

W czasie istnienia Wolnego Miasta Gdańska utworzony został port dla wodnosamolotów usytuowany w Górkach Wschodnich. Utrzymywał on w latach trzydziestych regularne połączenia z Kalmarem i Sztokholmem, będąc eksploatowany przez Lufthansę.

W dniu 23 sierpnia 1939 roku Senat Wolnego Miasta Gdańska wydał rozporządzenie, na mocy którego gauleiter NSDAP na okręg Gdańska, Albert Forster, stał się głową państwa (Staatsoberhaupt), a 1 września 1939 r. wraz z rozpoczęciem wojny z Polską, A. Forster już jako głowa tego państwa, wydał ustawę, która ogłaszała terytorium WMG częścią Rzeszy Niemieckiej. Zniesiona została konstytucja. W ten sposób Wolne Miasto Gdańsk uległo samolikwidacji.

W pierwszym okresie po zakończeniu działań wojennych władzą wojskową i cywilną sprawowali komendanci wojenni. W marcu 1945 r. Rada Wojenna 3 Frontu Białoruskiego wydała swym komendantom wojennym polecenia nakazujące udzielanie pomocy tworzącej się polskiej administracji i przekazywania jej władzy cywilnej. Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 roku o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy Rada Ministrów postanowiła utworzyć Województwo Gdańskie (30 marca 1945 r.). W jego skład weszło w całości byłe Wolne Miasto Gdańsk.

10 czerwca 1945 r. została utworzona na wyspie gmina samorządowa w Śpiewowie, później Świbnie (dawnym Schiewenhorst). Siedzibą władz był jednak Bąsak, późniejsze Sobieszewo. Gminy samorządowe zostały przemianowane w 1950 roku na Gromadzkie Rady Narodowe. Ustawa z 20 marca 1950 roku wprowadziła rady narodowe jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej na wszystkich szczeblach władzy administracyjnej. Stanowisko wójta zostało zastąpione przewodniczącym.

Z dniem 1 grudnia 1973 r. nastąpiło rozszerzenie granic miasta Gdańska. Całą Wyspę Sobieszewską dołączono do Gdańska.


Waldemar Nocny

Copyright © 2000-2018 by Bartosz Gast & Maciej Kifner. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Engine aplikacji: Dobis.pl       Design: Siter.pl 

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

Patronat nad serwisem    Hotel Bartan Sobieszewo